Blog

Zvládnutí digitální transformace v 5 rychlých krocích: Krok 4 - Stanovte si cíle a pravidla

Zvládnutí digitální transformace v 5 rychlých krocích: Krok 4 - Stanovte si cíle a pravidla

Jsme za polovinou přechodu vaší firmy na digitalizaci. Úspěšně jsme ukončili první tři kroky a máme před sebou krok předposlední. A ten je v mnoha směrech tím nejdůležitějším, protože v rámci něj definujeme cíle a pravidla, která budou obecně platná, kdybychom proces museli opakovat.

Zahájení čtvrtého kroku digitální transformace ve vaší společnosti je klíčové. Po překonání úvodních fází je základem této fáze stanovení jasných cílů a pravidel. Je čas upevnit, čeho digitální přestavba dosáhne – ať už jde o úspory nákladů, provozní efektivitu nebo časové specifikace.

Plán, který bude vždy při ruce

Nezbytnost digitalizace v moderním podnikovém prostředí je nepopiratelná. Ti, kteří již na digitalizaci prošli, zdůrazňují, že digitalizace není pouhým upgradem - je to nové vynalezení způsobu fungování podniků

V tomto kroku máte za úkol určit, kdo je za co zodpovědný a jak budou úkoly aktualizovány. Tento proces zahrnuje čelení zásadním otázkám a vypracování důkladného plánu.

Nevymýšlejte již vymyšlené

Zásadní je detailní popis nových pracovních postupů, který zajistí jejich přenositelnost z jednoho zaměstnance na druhého, což usnadní hladký přechod během dovolených nebo prázdnin. Využití kolektivního know-how vaší společnosti by mělo být optimalizováno a mělo by se předejít zbytečnému vynalézání zavedených systémů nebo procesů.

„Vytvoření systému, který využívá existující základy, je klíčové - není třeba přestavovat pyramidu od nuly, pokud je již z poloviny hotová. V této fázi jde o využití toho, co jste již vybudovali, k vytvoření udržitelného a efektivního digitálního ekosystému,“ říká Lucie Češpivová, majitelka S.M.A., a.s., která vyvinula MySmartplace coby chytrý software na správu kanceláře.

Jen krůček od cíle

Nezapomeňte, že cílem tohoto kroku, a vlastně celé digitální transformace, je učinit společnost odolnější, přizpůsobivější a připravenější na budoucnost. Jde o vytvoření plánu, který nejen řeší současné výzvy, ale také předvídá budoucí trendy a požadavky.

Na konci tohoto čtvrtého kroku by vaše společnost měla mít jasný soubor cílů a pravidla, kterými se bude řídit cesta digitální transformace a která vytvoří předpoklady pro její úspěšné dokončení a robustní digitální přítomnost.

Nová pravidla vám jasně odpoví na otázky:

✅ Kolik chcete ušetřit, co zrychlit a v jakém časovém úseku? 

✅ Kdo má mít co na starosti? 

✅ Jak činnosti skutečně zrealizovat? 

 

 

Všem těmto otázkám se budete muset podívat do očí a stanovit si dobrý plán. 

A před námi je cílová rovinka!

(Foto: Master1305 / Freepik, public domain)