Doplňkové služby

Předpisy

Udržování Vašich vnitřních předpisů v souladu s právními předpisy, zásadou zvýšení efektivity práce a potřebami Vaší společnosti v provozuschopném stavu

výkon funkce Správce předpisů 20.000 Kč / měsíčně

Doplnění předpisů v souladu s legislativou:

zásadní předpis typu řád a směrnice 15.000 Kč
předpis typu metodika, vzor dokumentu a vnitřní sdělení 5.000 Kč

Audit

Audit vnitřních procesů a stávajících předpisů
(audit kontrolních mechanismů managementu, doporučení pro zefektivnění práce, monitoring procesu finančního výkaznictví, kontrolní mechanismy při výběru dodavatelů a výběrových řízeních)

malá společnost cca 50.000 Kč
střední společnost cca 100.000 Kč

Personální a organizační audit
(zhodnocení personálních procesů, organizační struktury, pravomoci a odpovědnosti zaměstnanců, odstranění organizačních bariér, zvýšení kontrol při zvýšení zodpovědnosti zaměstnanců)

malá společnost cca 50.000 Kč
střední společnost cca 100.000 Kč

Audit marketingových a komunikačních aktivit

malá společnost cca 50.000 Kč
střední společnost cca 100.000 Kč

Digitalizace firmy

Nastavení efektivních digitálních procesů (digitalizace společnosti) a change management při zavádění digitálních procesů

malá společnost cca 50.000 Kč
střední společnost cca 100.000 Kč

Digitalizace majetkové evidence jak účetní, tak i neúčetní

provedení fyzické kontroly majetku a jeho evidence do systému, včetně fotodokumentace (do 100 položek) 8.000 Kč

Digitalizace zakázkové evidence

příprava SW včetně exportu dosavadních dat za předchozí uzavřené či probíhající účetní období (nutnost zajistit přístup k výstupům účetního SW) 15.000 Kč

Digitální oběh dokladů, včetně aplikace vzdáleného schvalování

napojení na účetní SW Vaší společnosti 10.000 Kč + náklady Vašeho účetního SW pokud vzniknou

Personální aplikace

příprava SW včetně exportu dosavadních dat za předchozí či neuzavřené účetní období 200 Kč / za jednoho zaměstnance

 

Outsourcing

Vedení účetnictví vč. mzdové agendy a odpovědnosti za komunikaci s orgány veřejné správy a vedení digitálního archivu účetní agendy (do 100 dokladů měsíčně)

10.000 Kč / měsíčně
 • Přiznání k DPH
 • Legislativní poradenství
 • Příkazy ke splatným daním
 • Reporting Basic
 • Elektronické podání dokumentů přes datovou schránku
 • Správa příkazů v elektronickém bankovnictví
 • Vedení pokladny
 • Vedení mezd
 • Střediskové a zakázkové členění
 • Evidence majetku
 • Přípravy platebních příkazů 1x týdně dle splatných faktur

Kontroling (průběžná kontrola procesů a postupů, párování dat, řešení škodních událostí apod.)

paušál 5.000 Kč / měsíčně

Back office služby

Backoffice služby = správa a vedení korespondence, včetně datových schránek, zajišťování běžných režijních dodávek (kancelářské potřeby, úklid, údržba apod.), správa vozového parku včetně knih jízd, vedení pojistné agendy, vedení právní agendy apod.

paušál 10.000 Kč / měsíčně + režijní náklady na kancelářské potřeby

Poradenství

 • Rozvoj, inovace a automatizace
 • Krizové řízení
 • Ekonomika a investice
 • Veřejná správa

cena individuálně dle rozsahu

Tyto a další služby pro vás zajistí naše mateřská společnost S.M.A. – www.sma.cz 

Ceny jsou uvedeny bez DPH a jsou orientační. Pro více informací nás prosím kontaktujte. Rádi vám vytvoříme nabídku na míru vašim potřebám. 

Kontaktujte nás