Často kladené otázky

O platformě MySmartplace

 

Systém můžete zdarma vyzkoušet pomocí registrace a instalace na těchto stránkách na dobu 30 dní v rámci režimu demo verze.  Pomoc s nastavením i orientací v platformě MySmartplace najdete v dokumentaci nebo vám pomůže naše telefonická a e-mailová podpora.

 

Pro základní práci s jednotlivými moduly vám stačí jakékoli zařízení s aktualizovaným webovým prohlížečem jako je MS Edge, Google Chrome nebo Mozilla Firefox a práci v modulech samotných tedy zvládnete na PC, notebooku, tabletu i mobilním zařízení. Další nároky na vaše vybavení můžou růst, pokud potřebujete pracovat se vstupy a výstupy platformy (soubory Office) a/nebo s propojeným účetním software. Pro skenování účetních dokladů na vstupu je v současné době jediná podporovaná platforma MS Windows 7-10.

 

Platformu MySmartplace je možno provozovat dvěma způsoby:

 • Hostovanou na serverech MySmartplace (SaaS) na doméně např. zakaznik.mysmartplace.cz (trial) respektive zakaznik.mspl.cz (běžný provoz) - hardware, konektivita a provoz systému je v režii MySmartplace. Zákazník dostává jako službu platformu připravenou k okamžitému použití. Aktualizace systému provádí provozovatel.
 • Hostovanou na serveru/serverech zákazníka (OnPrem) na doméně dle volby zákazníka - hardware, konektivita a provoz systému je v režii zákazníka. MySmartplace poskytuje v rámci platné licence softwarové řešení a jeho aktualizace. Instalace a prvotní nastavení platformy je provedeno na připravený a zpřístupněný server zákazníka. Aktualizace systému provádí pověřený pracovník/správce zákazníka.

Systémové požadavky pro provoz na serveru/serverech zákazníka:

 • Windows Server 2016+, IIS 10+, .NET 4.5.2+, Poweshell 5+
 • Databáze MS SQL 2012+
 • Prostor úložiště 1GB pro samotnou platformu + úložiště pro vložené dokumenty (doporučeno min 10GB)
 • Zajištění wildcard certifikátu pro HTTPS přístup k platformě

 

Ano, všechny moduly řešení MySmartplace jsou realizovány jako responzivní a je možné je obsloužit z mobilního zařízení. Pro hlubší práci se systémem ale může být potřeba používat návazný software typu Office nebo účetní software a to může použití mobilního zařízení vylučovat. Stolní počítač s MS Windows a s USB skenerem je také potřeba k digitalizaci účetních dokladů do systému.

Integrace a propojení

 

 • Pro exporty a generování byl zvolen standardní formát dokumentů MS Office - Word (.docx) použitý například pro generované smlouvy v modulu Personální agendy a Excel (.xlsx), do kterého exportujeme všechny přehledy a sestavy.
 • Digitalizované dokumenty (například faktury) jsou ukládány ve formátu PDF.
 • Archivovat je možné v systému prakticky jakýkoli soubor (.pdf, .doc, .docx, .jpg, .jpeg, .png, .gif, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .mp3, .mp4, .zip, .xml, .msg, .zfo, .dwg, apod).

 

 • Modul Zakázkový systém může být přes přes XML rozhraní integrován s účetním software Stormware Pohoda a účetním software Premier.
 • Modul Personální agenda může být přes přes XML rozhraní integrován s mzdovým software Stormware Pamica a mzdovým software Schuster.

Možnosti integrace jsou principiálně limitovány přípravou na straně software třetích stran. Na základě vaší poptávky zanalyzujeme a následně připravíme integraci v zásadě jakéhokoli software, bude-li to z jeho strany technicky možné. Pro integraci, kterou si bude realizovat sám zákazník můžeme na základě poptávky zpřístupnit jakákoli data platformy MySmartplace formou API.

 

Komplexní API pro přístup ke všem datům systému připravujeme. Na základě poptávky na podporu konkrétního integračního záměru zpřístupníme prakticky jakákoli data platformy.

Data a zabezpečení

 

V případě hostování vaší platformy MySmartplace jsou vaše data uložena na serveru umístěném na páteřní síti, v datacentru s 24/7 dohledem a fyzickou ostrahou. Data jsou jednou za 24hodin kompletně zálohována do cloudového úložiště.

Platforma MySmartPlace je technicky vzato databázová webová aplikace. Je provozována z naší farmy dedikovaných značkových serverů DELL umístěných v datacentru společnosti ARUBA/FORPSI – konkrétně z tohoto https://dc.forpsi.com/datacentrum/ceska-republika-dc-cz1.aspx, kde jsou nyní data fyzicky uložena.

Samotné softwarové řešení je provedeno na platformě Microsoft .NET a databázi Microsoft SQL Server.

 

Data jsou zabezpečena fyzicky, viz parametry datacentra, dále jsou jednou denně zálohována do cloudu, geograficky mimo toto datacentrum. Servery se nacházejí v zabezpečené síti za firewallem na platformě Mikrotik. Webové rozhraní striktně komunikuje pouze přes protokol HTTPS.

Technologické parametry zabezpečení dat:

 • Samotná nadstandardně kvalitní serverovna (klimatizace, zálohované napájení a připojení)
 • Firewall mezi servery a prostředím internetu
 • Disková pole v serverech
 • Denní zálohy dat
 • V případě výpadku jsou data obnovena ze záloh

Přístupová práva jsou v rámci systému založená na centrálně spravovaném přidělení přístupů uživatelů systému k jednotlivým modulům, za jejichž správu odpovídá klient. Je tedy třeba k administraci přístupů přistupovat zodpovědně.

Přístupová hesla do systému jsou v databázi zašifrovaná a možnost rozšifrovat je nemají ani správci systému.

 

Ano, dostanete. Při ukončení předplatného vám bude připraven ke stažení archiv obsahující data z databáze platformy v čitelném formátu (CSV) a všechny archivované/digitalizované dokumenty.