Partnerství POHODA Plus

Řešení spolupracující se systémem POHODA
www.pohoda.cz www.pohodaplus.cz

 

Jako součást řešení napojení na SW POHODA a PAMICA nebo jejich nadstavbu nabízíme:

  • moduly - Zakázkový systém, Personální agendu, Vnitřní předpisy, Evidence majetku, Správa úkolů, Digitální archiv
  • snadnou instalaci (webové prostředí)
  • uživatelskou podporu
  • podporu implementačních a transformačních procesů
  • poradenství v oblasti digitalizace
  • podporu v oblasti ESG
  • služby back office včetně účetnictví.

MySmartplace nabízí obousměrné propojení s účetním SW POHODA na systém oběhu účetních dokladů tak, aby do SW POHODA přicházela jen data schválená dle platných firemních předpisů a pravomocí. Umožňuje archivaci dokumentace (prvotních dokladů, osobní dokumentace zaměstnanců apod.), automatizovanou přípravu podkladů pro účely kontrol a auditů, napojení podkladů pro mzdy na SW PAMICA, manažerské přehledy, systém plánování financí.

Základním principem spolupráce MySmartplace se systémem POHODA  je odbourání zbytné práce, zejména ručního zadávání dat.

Naše řešení je propojeno na systém POHODA pro agendu účetnictví SW POHODA a mzdovou agendu PAMICA.

Hlavní přínosy pro uživatele jsou zejména úspory finančních a lidských kapacit, snížení chybovosti, zjednodušení pracovních postupů, přehled a snadná detekce chyb.

 

Kontaktujte nás